Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η Εστία»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η Εστία» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη αναγκών του, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση, µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο αντί αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η Εστία», Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 14565, υπόψιν κ. Λιοδάκη Μαρίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8141700.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s