Θέσεις εργασίας στους τέσσερις δήμους (Ροδόπη)

Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη των πενταμήνων και θα ολοκληρωθεί έως τις 20 Νοεμβρίου, για την πρόσληψη 27.948 ανέργων, μέσω του ΟΑΕΔ.

Θέσεις εργασίας στους τέσσερις δήμους της Ροδόπης, σε κοινωφελείς φορείς, στα δικαστήρια, στις δικαστικές φυλακές, στο ΙΚΑ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κτλ, προβλέπονται προσλήψεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στη Ροδόπη. Όπως έγινε γνωστό, από χθες «τρέχει» η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη των πενταμήνων και θα ολοκληρωθεί έως τις 20 Νοεμβρίου, για την πρόσληψη 27.948 ανέργων, μέσω του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, μέσω του σχετικού πεδίου καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
-εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
-άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας για φορείς και δήμους της Ροδόπης έχουν ως εξής:

ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΠ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΕΠ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΠ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/CALL CENTER 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 3 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 4 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 5 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 6 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 15 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 15 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 7 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 30 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 30 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 40 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 40 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 55 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s