Θέσεις εργασίας (Αιτωλοακαρνανία)

Από σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για πρόσληψη στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ και στην πύλη καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για προγράμματα 5μηνης απασχόλησης και ο μισθός των προσληφθέντων έχει καθοριστεί στα 490 ευρώ καθαρά για τους ανέργους άνω των 25 ετών, και στα 427 ευρώ καθαρά για όσους δεν ξεπερνούν τα 25 έτη.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι:
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, -μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Τα κριτήρια κατάταξης είναι:
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
  • Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
  • Ηλικία
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
Οι διαθέσιμες θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 18
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 20
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 20
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 20
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 20
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10
ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΕΠ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 3
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΠ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΚΕΠ /ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 6
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9
ΚΕΠ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΠ/ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
Ι.Μ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΚΠΑ 2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s