Θέσεις εργασίας (Αρκαδία)

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού στην Αρκαδία, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης  µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συµµετοχής από 13/11/2013 έως και 20/11/2013 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ http://www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΠ-1-ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-3-ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΠΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-2-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-6-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-1-ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-2-ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-4-ΔΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-1-ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-2-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-2-ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-3-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-3-ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-4-ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-1-ΠΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-1-ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-2-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-5-ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-6-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-1-ΔΕ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ-2-ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-6-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-4-ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3-ΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΠ-3-ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-2-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3-ΠΕ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3-ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-4-ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-5-ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-2-ΤΕ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-3-ΔΕ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-6-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-7-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-10-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-12-ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-1-ΔΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-1-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-1-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-1-ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-1-ΠΕ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-2-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-2-ΥΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ι.Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-2-ΔΕ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ -1-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ -1-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-4-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ-4-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/CALL CENTER-4-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-1-ΤΕ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΤΕ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΠΕ-ΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΤΕ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΠΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-2-ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-3-ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-4-ΔΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-4-ΤΕ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-16-ΤΕ-ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-5-ΠΕ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-5-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-5-ΤΕ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-5-ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-10-ΔΕ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-10-ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-10-ΔΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-10-ΠΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-10-ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-14-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-14-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-14-ΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-16-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ-2-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ-2-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ-1-ΤΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΨΩΦΙΔΟΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-2-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ-1-ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ-1-ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-1-ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s