Θέσεις εργασίας (Θράκη)

Θέσεις κοινωφελούς εργασίας στη Θράκη.

ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 16 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/CALL CENTER ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ 8 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 15 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 15 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 7 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 30 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 30 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 30 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 40 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 40 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 50 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 55 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 9 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 5 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 4 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 6 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 8 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 4 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 4 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 5 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 25 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 28 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 5 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 7 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 7 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 8 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 20 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 45 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 5 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 6 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 6 ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 10 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 15 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 15 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 15 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 6 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 15 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 20 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 3 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 30 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Advertisements

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s