Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία «Κοινωνιολογική και Νομική προσέγγιση στην Εγκληματικότητα»

Περιγραφή

Την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, ο όρος δικαστική ψυχολογία έγινε όλο και περισσότερο εμφανής στη σύγχρονη κοινωνία, και όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με μαθήματα που σχετίζονται με αυτό το γοητευτικό θέμα. Αλλά τι είναι η δικαστική ψυχολογία;
Σίγουρα ο όρος υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά οι ειδικοί στον τομέα συχνά διαφωνούσαν ως προς το εύρος που καλύπτει αυτό ο κλάδος. Η δικαστική ψυχολογία έχει διφυή υπόσταση, το γνωστικό της αντικείμενο κατανέμεται σε δύο επιστημονικά πεδία : στην επιστήμη της ψυχολογία και ειδικότερα στον κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογία και στην επιστήμη του Δικαίου, στους κλάδους των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών.
Στο παρών εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα παρουσιαστεί η ψυχολογική, νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση σε θεμελιώδη εγκληματολογικά ζητήματα. Θα αναφερθούν οι βασικές θεωρήσεις των γενεσιουργών παραγόντων του εγκλήματος και οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, Θα συζητηθούν αναλυτικά συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας και βασικές γνώσεις για τα είδη της εγκληματικότητας και των εγκληματιών. Συγκεκριμένα η θεματολογία του σεμιναρίου ανά ημέρα είναι η ακόλουθη:

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

 • Εισαγωγή στις ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και νομικές θεωρήσεις του Εγκλήματος
 • Εισαγωγή στην Δικαστική Ψυχολογία, ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του κλάδου. Ψυχολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις για το εγκληματολογικό φαινόμενο και τις διαστάσεις του
 • Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για το έγκλημα, η εξελικτική πορεία της μελέτης του εγκλήματος ως κοινωνικό φαινόμενο και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του εγκλήματος
 • Ποινικό Δίκαιο και Ανακριτική: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Ιστορική Αναδρομή

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

 • Ψυχολογική Προσέγγιση του εγκλήματος και το φύλο του δράστη. Εξέταση συγκεκριμένων εγκλημάτων
 • Εγκληματική προσέγγιση του φύλου
 • Χαρακτηριστικά του άνδρα και της γυναίκας εγκληματία
 • Τύποι εγκλημάτων που διαπράττουν και ο ρόλος τους σε αυτά
 • Εγκλήματα Πάθους
 • Σωματική και Σεξουαλική Βία στην Οικογένεια
 • Σεξουαλικά Εγκλήματα
 • Συζήτηση, Συμβουλευτικές οδηγίες και προβολή οπτικοακουστικού υλικού

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

 • Το φαινόμενο της παραβατικότητας ανηλίκων. Ορισμένα σύγχρονα παραδείγματα
 • Εννοιολογική οριοθέτηση των όρων «παραβατικότητα ανηλίκων»
 • Θεωρητικές εγκληματολογικές προσεγγίσεις για τους ανήλικους παραβάτες
 • Παράγοντες που προτρέπουν ή αποτρέπουν τους ανήλικους σε παραβατική δραστηριότητα
 • Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου, των συνομιλήκων και των Μ.Μ.Ε.
 • Το φαινόμενο της σύστασης συμμοριών ως παραβατική δραστηριότητα
 • Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού
 • Το φαινόμενο του bulling και οι διαστάσεις που έχει λάβει στις μέρες μας
 • Το φαινόμενο της παραβατικής χρήσης του διαδικτύου από ανήλικους από τη σκοπιά του θύτη
 • Κλείσιμο, συζήτηση, ασκήσεις και σύντομες οπτικοακουστικές παρουσιάσεις

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

 • Ποινική Δικαιοσύνη
 • Εισαγωγή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο
 • Η έννοια του εγκλήματος στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα
 • Είδη εγκλήματος
 • Αντικειμενική και Υποκειμενική Υπόσταση
 • Ζητήματα καταλογισμού και λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης
 • Απόπειρα και Συμμετοχή
 • Ζητήματα συρροής.
 • Η Ποινική Διαδικασία από δικονομική σκοπιά:
 • Από την Προδικασία μέχρι την Ποινική Δίκη
 • Βασικές Αρχές
 • Δικαιώματα κατηγορουμένου
 • Σωφρονιστικά Καταστήματα

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

 • Το φαινόμενο του εθισμού. Ναρκωτικές ουσίες, τζόγος, διαδίκτυο
 • Εννοιολογική οριοθέτηση των όρων εξάρτηση, εθισμός
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό από εγκληματολογική σκοπιά
 • Κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους εξαρτημένους και οι ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος
 • Το φαινόμενο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών
 • Το φαινόμενο της εξάρτησης από τον τζόγο
 • Μια σύγχρονη μορφή εξάρτησης από το διαδίκτυο
 • Κλείσιμο, συζήτηση, ασκήσεις και παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

 • Τρομοκρατία , Οργανωμένο έγκλημα και Εγκλήματα Μίσους
 • Τρομοκρατία, Οργανωμένο έγκλημα και εγκλήματα μίσους ως όροι και έννοιες
 • Ψυχολογικές θεωρίες για την Πολιτική Βία, το Οργανωμένο Έγκλημα και τα -Εγκλήματα Μίσους
 • Το φαινόμενο της Τρομοκρατίας
 • Το φαινόμενο του Οργανωμένου Εγκλήματος
 • Εγκλήματα μίσους
 • Ψυχολογικό Προφίλ του δράστη και τα χαρακτηριστικά του
 • Το διαδίκτυο ως εργαλείο τέλεσης των αναφερθέντων εγκλημάτων
 • Ψυχολογικές Επιπτώσεις των Θυμάτων
 • Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης, ανάλυση του φαινομένου- συναισθήματα και συμπεριφορές του θύματος.
 • Τρόποι αντιμετώπισης
 • Συζήτηση, ασκήσεις και προβολή βίντεο

Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014

 • Ανακριτική – Αστυνομική: Βασικές μέθοδοι διερεύνησης
 • Ο τόπος του εγκλήματος και η συλλογή στοιχείων.
 • Ιατροδικαστικά ζητήματα (Τ.Ο.D, rigor mortis, livor mortis κτλ)
 • Εξέταση DNA
 • Δακτυλικά αποτυπώματα (γενικά χαρακτηριστικά, τρόπος συλλογής κ.α)
 • Κηλίδες αίματος
 • Τοξικολογική εξέταση (ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια κ.α)
 • Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης ιχνών (γυαλί, τρίχες, ίνες, μπογιά, χρώμα, σωματικά υγρά κτλ)
 • Βαλλιστική εξέταση
 • Βασικές αρχές Γραφολογίας

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

 • Εγκληματολογική Ψυχολογία
 • Criminal Profiling
 • Τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των μεθόδων για την σκιαγράφηση και τις ποικίλες προσεγγίσεις στην ανάλυση των εγκλημάτων
 • Στόχοι στο ψυχολογικό προφίλ
 • Οι μέθοδοι σκιαγράφησης του προφίλ του εγκληματία
 • Η ανάλυση της σκηνής του εγκλήματος (προφίλ βάσει γεωγραφικών δεδομένων)
 • Σύγχρονες τεχνικές σκιαγράφησης προφίλ
 • Το ψυχολογικό προφίλ κατά συρροήν δολοφόνων και βιαστών
 • Ο ρόλος του θύματος στη σκιαγράφηση
 • Ιστορία του φαινομένου της κατά συρροή δολοφονίας
 • Υποθέσεις Κατά Συρροή Δολοφόνων
 • Κατά συρροή Δολοφόνοι : Άνδρες –Γυναίκες
 • Εννοιολογική προσέγγιση και θεωρίες Ψεύδους, Υπερβολής, Εξαπάτησης
 • Ψευδείς καταθέσεις μαρτύρων και ομολογίες
 • Τρόποι και Μέθοδοι ανίχνευσης Ψεύδους
 • Συζήτηση, ασκήσεις και παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού

Εισηγητές:

 • Πανωραία Μαρία Δεληγιάννη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολογία BA, Δικαστική Ψυχολογία Msc
 • Eιρήνη – Έλλη Μπούτσικα, Δικηγόρος Αθηνών
 • Ηλιοπούλου Τριανταφυλλιά, Κοινωνική Εργασία (BA), Εγκληματολογία και Ποινικό Δίκαιο (MSc),, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Κωστάντη Λαμπάκη, Δικαστική Ψυχολόγος PHd

Πληροφορίες: 

 • Ώρα διεξαγωγής: 5:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. (ισχύει για όλα τα σεμινάρια του κύκλου)
 • Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ (Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε ΦΠΑ). Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-80.68.212 και 694-996.7997
 • Τοποθεσία: «περί Ψυχής», Θησέως 23 και Διονύσου, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία «Κοινωνιολογική και Νομική προσέγγιση στην Εγκληματικότητα»

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s