18ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική και Ειδική Αγωγή»

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει το 18ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική και Ειδική Αγωγή», στην Πάτρα στις 14-16 Νοεμβρίου 2014.

Έχοντας ως στόχο να συμβάλουν:

 1. στην αναβάθμιση της οργάνωσης και της διοίκησης των σχολικών μονάδων ειδικά και της εκπαίδευσης γενικότερα
 2. στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
 3. στην αναβάθμιση της διδακτικής της ελληνικής ως ξένης γλώσσας,

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Πανεπιστημιακούς
 • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
 • Ειδικούς επιστήμονες
 • Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
 • Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
 • Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ερευνητές
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
 • Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
 • Πολιτικά κόμματα

και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Θεματικές Ενότητες

Α. Ειδική Αγωγή

 • Αρχές και σκοποί της Ειδικής Αγωγής
 • Το νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανίχνευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ατόμων με ειδικές ικανότητες
 • Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αυτισμός
 • Πολλαπλές Αναπηρίες
 • Σύνδρομο Asperger
 • Προβλήματα στη συμπεριφορά. Σύνδρομο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-
 • Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή
 • Διγλωσσία και Ειδική Αγωγή
 • Νέες Τεχνολογίες και Ειδική Αγωγή
 • Σχολικές Δραστηριότητες και Ειδική Αγωγή
 • Πολιτισμικές δραστηριότητες και Ειδική Αγωγή
 • Η Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
 • Ένταξη και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες στη Γενική Εκπαίδευση
 • Ειδική Αγωγή και Εικαστικές Τέχνες
 • Ειδική Αγωγή και Μουσική
 • Ειδική Αγωγή και Κοινωνική Παιδαγωγική
 • Συνεργασία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο χώρο της Ειδικής Αγωγής
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας

Β. Διαπολιτισμικότητα

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα
 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία και Έρευνα
 • Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
 • Σχέδια μαθήματος Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης
 • Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα
 • Γλωσσική Πολιτική για την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
 • Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση
 • Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και Μετανάστευση
 • Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
 • Πολιτικά συστήματα και Μετανάστευση
 • Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και Μετανάστευση
 • Πολιτικά συστήματα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μετανάστευση (π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία κ.λπ.)
 • Μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας
 • Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Άμεση Δημοκρατία και Μετανάστευση
 • Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και Μετανάστευση
 • Οικονομική κρίση στην εκπαίδευση
 • Οικογενειακή πολιτική στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης στο σχολείο και την οικογένεια
 • Η κρίση στην οικογένεια και ο αντίκτυπός της στο παιδί
 • Η κρίση στην οικογένεια και ο αντίκτυπός της στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Οικογενειακή πολιτική και μετανάστευση

Γ. Κοινωνική Παιδαγωγική

 • Θεωρητικές, επιστημολογικές, μεθοδολογικές διαστάσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής
 • Κοινωνικές διαστάσεις της Παιδαγωγικής
 • Κοινωνικοπαιδαγωγική λειτουργία του σχολείου
 • Παιδαγωγικές διαστάσεις της κοινωνικής ζωής
 • Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας
 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην οικογένεια
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Κοινωνική μειονεξία, κοινωνική περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός
 • Αντιμετώπιση διαφορετικότητας ατόμων και ομάδων
 • Διακρίσεις, περιθωριοποίηση και αποκλεισμός παιδιών μέσα και έξω από το σχολείο
 • Σχολικός εκφοβισμός (school bullying)
 • Συναισθηματική και κοινωνική εκπαίδευση (ή εναλλακτικά: Ενίσχυση και ανάπτυξη
 • συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ή Προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση και ανάπτυξη)
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικές διαστάσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
 • Κοινωνικοπαιδαγωγική πραγματικότητα του ψηφιακού σχολείου
 • Ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός αναλφαβητισμός
 • Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, ψηφιακός εγγραμματισμός, «ψηφιακές δεξιότητες»
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του «ψηφιακού κοινοτισμού»
 • Εθισμός ανηλίκων στο διαδίκτυο
 • Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying)
 • Παραμέληση παιδιών, παιδική κακοποίηση
 • Σχολική διαρροή
 • Παραβατικότητα ανηλίκων
 • Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση
 • «Γερανταγωγική»
 • Εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Κοινωνική κριτική και κοινωνική δικαιοσύνη
 • Κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική φροντίδα
 • Κοινωνική χειραφέτηση, κοινωνική ευημερία και πρόοδος
 • Κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και κοινωνικοπαιδαγωγικές συνιστώσες

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές.

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι:

 • 50 Ευρώ για τους εισηγητές και
 • 20 Ευρώ για τους ακροατές.

Το κόστος συμμετοχής παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανακοινώσεων κάθε εισηγητή. Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση. Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την έναρξη των εργασιών του.

Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών και προδιαγραφές εισηγήσεων – ανακοινώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014:

 1. Αίτηση συμμετοχής online στο www.kedek.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές)
 2. Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσής τους, έτοιμο προς δημοσίευση,σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4 (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
 3. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση 18synedrio@inpatra.gr
 4. Περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (7-8 σειρές έκαστη).
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.
 6. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://kedek.inpatra.gr/odigies.pdf.
  Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:

 1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και
 2. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής ακροατών

Γίνονται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες http://www.elppo.gr και http://www.kedek.gr.

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:

 1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου.
 2. Υλικό Συνεδρίου.
 3. Παρακολούθηση των επιστημονικών ανακοινώσεων.
 4. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο.
 5. Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (download από το internet μετά τη λήξη του.
 6. συνεδρίου, με κωδικό πρόσβασης που θα χορηγηθεί από το ΚΕ.Δ.ΕΚ.).

Ο συγκεκριμένος χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής

Συνέδριο

Πηγή: kedek.gr

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s