Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με τις εξής κατευθύνσεις:

α. Δια Βίου Μάθηση
β. Ειδική Αγωγή

Kαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν από τις 19/9/2014 μέχρι και τις 6/10/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
 3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 4. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών σε επίπεδο πολύ καλής (υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις) συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ αλλά και τα ακόλουθα.Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
  – Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή Advanced Level Certificate in English της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Michigan) ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6) ή Toefl (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός τουλάχιστον 785) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  – Για τη γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise (Sorbonne I) ή Dalf C1 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  – Για τη γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprufug ή Zentrale Oberstufenprufung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1.
  – Αντίστοιχοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών.
 6. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
 7. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει).
 8. Αντίγραφα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει )
 9. Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή του.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 κατ’ έτος (15 ανά κατεύθυνση).
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων, όπως προβλέπεται από το N.3685/2008, άρθρο 4, πργρ.3, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
α. Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι σχετικό με μία από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
β. Αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.
Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του Ι.Κ.Υ. και αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και ανέρχεται στους 2 (δύο), ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης για την περίπτωση των υποτρόφων του Ι.Κ.Υ και 2 (δύο), ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης για την περίπτωση των αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους, όπως έχει ορισθεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος (17.9.2014) σύμφωνα με το Ν.3685/2008, αρ.4, παραγρ.3.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ και οι αλλοδαποί υπότροφοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ.

 • Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο σύνδεσμο για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα.
 • Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
  Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, απέναντι από τη βιβλιοθήκη.
  τηλέφωνο 2310-891348 τις εξής ώρες και μέρες:
  Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη ύλη και βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr), όπου υπάρχει σύνδεσμος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΚΠ.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βασιλική Αν. Καραβάκου, Αν. Καθηγήτρια

Πηγή: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s