«WeC.A.R.E.»: Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα

Τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 πραγματοποιείται το Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα (WeC.A.R.E.).

1. Tι είναι το Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.”;

Το Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης στην τάξη που στοχεύει στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και μαθητών (βλ. http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning). Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε την επόμενη φάση του Προγράμματος την επόμενη σχολική χρονιά 2014-2015 (βλ. http://www.connecting4caring.gr/research/active/i18nelearning)

Το “WeC.A.R.E.” είναι μέρος του ευρύτερου πολυεπίπεδου προγράμματος πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (“Connecting for Caring” C4C – http://www.connecting4caring.gr/content/video-c4c) που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε) www.esose.gr και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr και υλοποιήθηκε τα έτη 2012-2014 με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Επιστημονική υπεύθυνη: Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κύριοι  στόχοι του Διεθνούς Προγράμματος “WeC.A.R.E.”

 • Η υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων στις δύσκολες οικονομικές περιόδους και σε στρεσογόνα γεγονότα.
 • Η δημιουργία πολιτισμικών γεφυρών που προάγουν την ουσιαστική διαπολιτισμική κατανόηση, συνεργασία και δράση
 • Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η προαγωγή θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
 • Η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων ως κοινοτήτων που νοιάζονται και φροντίζουν σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας και ψυχολογικών συνδέσμων στην Ελλάδα, ΗΠΑ και άλλες χώρες.

2. Γιατί να συμμετάσχω στο “WeC.A.R.E.”;

Τα παιδιά στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο αριθμό προκλήσεων οι οποίες έχουν καθοριστικές  επιπτώσεις τόσο στην ψυχοκοινωνική όσο και στη σχολική προσαρμογή τους. Τα προγράμματα παρέμβασης όπως το WeC.A.R.E. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών από τους μαθητές.

Τα προγράμματα παρέμβασης μειώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα (παράγοντες επικινδυνότητας) και ενισχύουν τους προστατευτικούς παράγοντες στη ζωή των μαθητών προάγοντας τη σχολική επιτυχία και τις δεξιότητες εκείνες που τους προετοιμάζουν για την ενήλικη ζωή (Biglan, Flay, Embry, & Sandler, 2012; Hatzichristou,  2014; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004, Χατζηχρήστου, 2013).

3. Ποιός μπορεί να συμμετάσχει;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από σχολεία χωρών του εξωτερικού που φοιτούν Έλληνες μαθητές ή διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.

Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning όπου υπάρχει διαθέσιμο το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο στο σχολείο ώστε να έχουν πρόσβαση και οι μαθητές στο Online διαδραστικό παιχνίδι για τις δραστηριότητες στο τέλος κάθε ενότητας.

Το επιμορφωτικό υλικό και οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο της κάθε τάξης και είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

4. Ποια είναι η δομή του προγράμματος και ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης;

Το εξ αποστάσεως διεθνές  πρόγραμμα WeC.A.R.E.” περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από:

 • Eξ αποστάσεως Εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών και προετοιμασία για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη
 • Παρέμβαση στη σχολική τάξη
 • Κοινά project μεταξύ τάξεων και διαδραστικές εφαρμογές μέσω του Online Διαδραστικού Παιχνιδιού Sailing4caring

Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες (1 ενότητα/ μήνα):

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες στις οποίες επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί και επωφελούνται οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες που εφαρμόζονται στην τάξη τους

Εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες – Οι σταθμοί του ταξιδιού

Α’ Ενότητα

«Επιβίβαση στο καράβι των σχολείων We CARE»

Εννοιολογικό πλαίσιο

Προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα

Β’ Ενότητα

«To νησί της Καλυψούς»

Αναγνώριση, έκφραση συναισθημάτων/ Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων

Γ’ Ενότητα

«Το νησί του Πολύφημου»

Κατανόηση των γνωστικών και ψυχολογικών διεργασιών του άγχους

και προτάσεις για διαχείρισή του

Δ΄ Ενότητα

«Το νησί των Λωτοφάγων»

Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα

Ε’ Ενότητα- Κλείσιμο προγράμματος

«Στην παραλία του νησιού των Λωτοφάγων»

Κοινό project

Αναρτήσεις κοινών project

Οι τάξεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε ομάδες των 3 ή 4 τάξεων από διαφορετικές χώρες και ταυτόχρονα όλες μαζί πραγματοποιούν ένα διαδικτυακό ταξίδι σε νησιά-σταθμούς εμπνευσμένα από την Αρχαία Ελλάδα και τη Μυθολογία. Κάθε νησί-σταθμός αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική θεματική ενότητα του προγράμματος.

Εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών και η προετοιμασία για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων  στην τάξη για περιλαμβάνει (1 ενότητα /μήνα)

 1. Θεωρητικό μέρος (video, παρουσιάσεις)
 2. Εκπαιδευτικό υλικό (επιστημονικά άρθρα)
 3. Παρουσιάσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη (video, παρουσιάσεις)
 4. Οδηγίες για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη (εκτυπώσιμη μορφή για τρεις ηλικιακές ομάδες )
 5. Ερωτήσεις κατανόησης θεωρητικού μέρους ενότητας
 6. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
 • Οι επιμορφώσεις, το εκπαιδευτικό υλικό και οι οδηγίες για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κάθε ενότητας αναρτώνται περίπου μία φορά κάθε μήνα στην ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα www.connecting4caring.gr
 • Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος της επιμόρφωσης, μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και εφαρμόζουν στην τάξη τους τις προτεινόμενες δραστηριότητες  στο πλαίσιο του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος κάθε ενότητας
 • Παρέχεται ψυχολογική εποπτεία από επιστημονικούς συνεργάτες-σχολικούς ψυχολόγους για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αλλά και συγχρονική Online ομαδική εποπτεία

Παρέμβαση στη σχολική τάξη-Εφαρμογή δραστηριοτήτων (2 -3 διδακτικές ώρες / μήνα)

Οι δραστηριότητες εφαρμόζονται στην τάξη σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες σε κάθε ενότητας. Κάθε δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί να διαρκεί 1 διδακτική ώρα αλλά ο εκπαιδευτικός δύναται να αφιερώσει περισσότερο χρόνο αν το κρίνει απαραίτητο.

Διαδραστικές εφαρμογές και Κοινά project μεταξύ τάξεων – Το Online Διαδραστικό Παιχνίδι Sailing4caring (1 διδακτική ώρα/μήνα)

To προτεινόμενο Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης και παρέμβασης στην τάξη υλοποιείται μέσα από ένα ταξίδι στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολικές τάξεις το οποίο διέπει όλο το κλίμα της κατάρτισης και της παρέμβασης στη τάξη.

Το ταξίδι παίρνει πνοή μέσα από το Online διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδια Sailing for Caring στο οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται τάξεις από σχολεία της Ελλάδας και σχολεία από χώρε του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα.

Οι σχολικές τάξεις χωρίζονται σε καμπίνες όπου συνταξιδεύουν ανά τέσσερις  με το καράβι των σχολείων We CARE και συνεργάζονται σε όλη την πορεία του ταξιδιού μέσω του online Διαδραστικού παιχνιδιού Sailing4Caring (Δείτε σύντομα βίντεο από το περιβάλλον του παιχνιδιού http://www.connecting4caring.gr/node/424).

Το «online Διαδραστικό παιχνίδι Sailing4Caring» αποτελεί τη διαδραστική εφαρμογή που

α) απεικονίζει το ταξίδι με το καράβι των σχολειών WeCARE

(Δείτε σύντομα βίντεο από το περιβάλλον του παιχνιδιού http://www.connecting4caring.gr/node/424)

β) διευκολύνει στην αποτύπωση της πορείας του ταξιδιού με έργα και υλικό των μαθητών για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος/ νησί σταθμό του ταξιδιού (δείτε παραδείγματα από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη/έργα συμμετεχόντων μαθητών 2013-2014 http://www.connecting4caring.gr/node/438

γ) αποτελεί το διαδραστικό περιβάλλον όπου υλοποιούνται κοινά project μεταξύ των τάξεων –συνταξιδιωτών

5. Πώς λαμβάνω υποστήριξη;

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα WeC.A.R.E. συνδέονται σε μια ευρύτερη ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούμενη από 15 εκπαιδευτικούς με τους οποίους έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν μέσα από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Μέσω της πλατφόρμας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν απορίες ή σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος και λαμβάνουν ψυχολογική εποπτεία υποστήριξη από την επιστημονική ομάδα των σχολικών ψυχολόγων διαμέσου του μαθήματος του προγράμματος.

6. Πώς έχει καταφέρει μέχρι τώρα τους στόχους του το “WeC.A.R.E.”

Στο Διεθνές Πρόγραμμα We CARE (2012-2014, πιλοτική και κύρια φάση ) συμμετείχαν συνολικά  204 εκπαιδευτικοί και 3121 μαθητές από 163 σχολεία στην Ελλάδα (Αττική κ Ελληνική περιφέρεια) και σε χώρες του εξωτερικού (Κύπρος, Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Καναδά, Ολλανδία, Σουηδία και Αιθιοπία). Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημαντικές βελτιώσεις στην ικανότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις και να δημιουργούν στην τάξη τους ένα πλαίσιο κατανόησης και στήριξης.  Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι βελτιώθηκαν οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση την ψυχική τους ανθεκτικότητας και στην προαγωγή του θετικού κλίματος στη σχολική τάξη.  Όσον αφορά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλά ποσοστά αποδοχής και αναγνώρισης της αποτελεσματικότητας και της ωφελιμότητας του προγράμματος για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο (βλ. αναλυτικά την αξιολόγηση στο http://www.connecting4caring.gr/research/active/i18nelearning και βίντεο από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών στο http://www.connecting4caring.gr/node/555)

7. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στον εκπαιδευτικό χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και εφαρμογής διάρκειας 90 ωρών.

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του προγράμματος  είναι η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και η εφαρμογή όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην τάξη.H τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συμμετοχής της ομάδας στο Πρόγραμμα.

8. Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής και τι περιλαμβάνει;

Νοέμβριος 2014- Ιούνιος 2015*

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος σε

ευρώ (€)

Κόστος σε δολάρια ($)

1 εκπαιδευτικός/σχολική τάξη

300€

400$

2 εκπαιδευτικοί/ σχολικές τάξεις από την ίδια σχολική μονάδα**

550€

750$

3 εκπαιδευτικοί/ σχολικές τάξεις από την ίδια σχολική μονάδα**

800€ 1100$

4 εκπαιδευτικοί/ σχολικές τάξεις από την ίδια σχολική μονάδα**

1000€

1350 $

**Η συμμετοχή δύο ή περισσότερων εκπαιδευτικών/ τάξεων από την ίδια σχολική μονάδα αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και την προαγωγή του θετικού κλίματος όχι μόνο σε επίπεδο τάξης αλλά και σε επίπεδο σχολείου.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • εξ αποστάσεως εξειδικευμένη κατάρτιση στις θεματικές ενότητες του Προγράμματος (Νοέμβριος 2014-Μάιος 2015)
 • εκπαιδευτικό υλικό (πολυμεσική και εκτυπώσιμη μορφή)
 • οδηγίες για την εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη (πολυμεσική και εκτυπώσιμη μορφή)
 • συστηματική επικοινωνία υποστήριξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και δυνατότητα επικοινωνίας /συνεργασίας με εκπαιδευτικούς από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα
 • χρήση online διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού για σύνδεση με τάξεις λαλλων σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα
 • συμμετοχή σε συγχρονικές εποπτείες  με εξειδικευμένους συνεργάτες-Σχολικούς Ψυχολόγους για την εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη
 • πιστοποιητικό εξειδικευμένης κατάρτισης 90 ωρών

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση δύναται να καταβληθεί μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο, πριν από την έναρξη του προγράμματος.

(Βλ. στη συνέχεια πώς μπορείτε να συμπληρώσετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και τον τρόπο κατάθεσης)

9. Πώς κάνω αίτηση;

Αν είστε εκπαιδευτικός και  επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Διεθνές Πρόγραμμα WeCARE παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση στο ακόλουθο http://www.connecting4caring.gr/content/wecare-2014-2015 μέχρι 25 Οκτωβρίου 2014.

Αν είστε περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικούς από την ίδια σχολική μονάδα συμπληρώνετε κοινή  αίτηση στο παραπάνω Link.

10. Μπορώ να γίνω χορηγός για κάποιον/ους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα «We C.A.R.E» ή να στηρίξω τις δράσεις του Προγράμματος ;

Μπορείτε να γίνετε χορηγός για έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς με τις τάξεις τους προκειμένου να λάβουν μέρος στο «Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E.»παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση στο ακόλουθο http://www.connecting4caring.gr/content/wecare-2014-2015-0  μέχρι 25 Οκτωβρίου 2014.

ή

να στηρίξετε το ταξίδι με το «Καράβι των Σχολείων του WeC.A.R.E.!» για το έτος 2014-2015 με όποιο ποσό δωρεάς ή χορηγίας επιθυμείτε  που θα δώσει πνοή στο ταξίδι μας, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.connecting4caring.gr/c4c/sponsors

11. Πώς ενημερώνομαι ότι έγινε δεκτό το αίτημα μου; Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα συνεκτιμηθεί με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, κατόπιν  αξιολόγησης της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής.

Αφού υποβάλετε την αίτηση και αξιολογηθεί το αίτημά σας θα λάβετε ενημέρωση για τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και τον τρόπο κατάθεσης, στο e-mail που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας.

Επικοινωνία: administrator@connecting4caring.gr

Βρείτε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/connecting4caring

Πηγή: Connecting for caring (pdf)

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s