Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος καταγγέλλει την απουσία κοινωνικής στρατηγικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, που εκπροσωπεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας, τους επαγγελματίες που καθημερινά υποστηρίζουν τους ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, προχώρησε στην έκδοση Δελτίου Τύπου, με την οποία καταγγέλλει την απουσία μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής στρατηγικής, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της παρατεταμένης λιτότητας και τοποθετείται στην χωρίς σχεδιασμό εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 

Δελτίο Τύπου ΣΚΛΕ για την 17η Οκτωβρίου: «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας»

Ο ΟΗΕ έχει καθιερώσει, εδώ και πολλά χρόνια, την 17η Οκτωβρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας» και το 2000 με τη Διακήρυξη της Χιλιετίας (Millennium Declaration) τέθηκε από την παγκόσμια κοινότητα ως στόχος η μείωση της φτώχειας κατά 50% μέχρι το 2015.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα βρίσκει το 23,1% του πληθυσμού της χώρας να ζει κάτω από τα όρια της φτώχεια και το 35,7% του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας ή σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013.

Την ίδια στιγμή στοιχεία από Κοινωνικές Υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα αποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη δραματική αύξηση του αριθμού ατόμων και οικογενειών που πλήττονται από ακραία φτώχεια, ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και στερούνται ακόμα και βασικών αγαθών με αποτέλεσμα η ζωή και η υγεία τους να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο.

Απέναντι σε αυτά, οι υπηρεσίες για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού, την θεραπεία των εξαρτημένων, την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ, την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την φροντίδα των ψυχικά ασθενών, την υποστήριξη φυλακισμένων και αποφυλακισμένων δεν επαρκούν ούτε για τη στοιχειώδη κάλυψη των πιο βασικών ανθρώπινων  αναγκών.

O Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος διαπιστώνει εδώ και δεκαετίες και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προσπαθεί να αναχαιτίσει τόσο την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής στρατηγικής όσο και την εμμονή των κυβερνήσεων σε μια ρητορική «αντιμετώπιση» του θέματος για τους πληθυσμούς αυτούς.

Σήμερα αυτές οι ομάδες βρίσκονται σε έσχατο σημείο και συμπληρώνονται πληθυσμιακά από τα χαμηλότερα στρώματα της μεσαίας τάξης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση για τις οικογένειες και τα παιδιά τους και κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με κόπο και αγώνες επί δεκαετίες, θυσιάζονται στο βωμό του εξωτερικού δανεισμού. Ήδη από τον Δεκέμβρη του 2012, με τη συνεργασία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών, είχαμε προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνθήκες παγιωμένης φτώχειας που επιφέρουν οι πολιτικές λιτότητας που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,

Σήμερα είμαστε μάρτυρες ενός φαινομένου, όπου αντί το κράτος να παρέχει προστασία απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία και την ασθένεια, οι πολίτες έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Και ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να υλοποιήσει δράσεις για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης, στη χώρα μας τα εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση της φτώχειας, ή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σχεδιάζονται χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση, αλλά και χωρίς την ενεργή συμμετοχή των εξειδικευμένων κλάδων, όπως αυτόν των Κοινωνικών Λειτουργών που θα πρέπει να είναι θεσμικοί συνομιλητές για τα θέματα αυτά της κυβέρνησης ή/και των υπόλοιπων κοινωνικών φορέων με εμπειρία, τεχνογνωσία και πολυετή δράση στο πεδίο.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και κυρίως τα μέλη του, επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί, σε όλα τα χρόνια της παρουσίας του στον Ελληνικό χώρο, προσπαθεί να ακουστεί η φωνή των ομάδων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσα από τις διάφορες Εθνικές και Ευρωπαϊκές δράσεις του, με πιο σημαντική την Ετήσια Απολογιστική του Έκθεση που δημοσιοποίησε στην φετινή Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία.

Σήμερα καλούμε τους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες στο αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να προστατευτούν τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα και να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο απέναντι στα επαχθή οικονομικά μέτρα και να συσπειρωθούν οι κοινωνικές εκείνες ομάδες που πλήττονται δυσανάλογα. Η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου αλληλεγγύης γίνεται επιτακτική αναγκαιότητα και προτεραιότητα ενάντια στις ανισότητες που παράγουν οι οικονομικοί στόχοι αλλά και κοινωνική αντίσταση στην μετακύλιση των εγγυήσεων και των υποχρεώσεων της πολιτείας σε σημαντικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής και προστασίας στην εκκλησία.

Καλούμε την κυβέρνηση κει την ΕΕ να εγκαταλείψουν τις πολιτικές που καθοδηγούνται από την ελεύθερη αγορά και την λιτότητα και να τοποθετήσουν την ευημερία και το μέλλον των λαών σε πρώτη προτεραιότητα ενός νέου και ρυθμιζόμενου οικονομικού πλαισίου (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα), το οποίο θα εξασφαλίζει σταθερές, συνεπείς και δίκαιες συνθήκες. Συνθήκες που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των εμπλεκομένων μερών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμες και προγραμματισμένες λύσεις, οι οποίες θα βασίζονται στην αξία ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ένα συνεκτικό, σταθερό και δίκαιο περιβάλλον αποτελούν και την εγγύηση για βιώσιμες οικονομίες.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και με αυτή την ευκαιρία υπενθυμίζει τη συνεχή διεκδίκηση του για πολιτικές άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ζητά:

1. Τα Υπουργεία (α) Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης και (β) Υγείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια, να προχωρήσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στη χρηματοδότηση υλοποίησης μέτρων και προγραμμάτων άμεσης ανακούφισης και πρόληψης τόσο των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, όσο και ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

2. Να κατοχυρωθεί νομικά το δικαίωμα για ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης (άρθρο 25 της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ανάγκη που έχει ήδη αναδειχθεί στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Καμπάνιας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (http://www.adequateincome.eu/). Σε αντιδιαστολή με το ανακοινωμένο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που ήδη εξαγγέλθηκε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 13 δήμους της χώρας αλλά που από την φιλοσοφία του και τους περιορισμούς του οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση των δικαιούχων πληθυσμών. Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθούν προγράμματα για την εκπλήρωση του θεμελιώδους δικαιώματος για κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 της Παγκόσμιας Διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

3. Να κατοχυρωθεί νομικά και να εφαρμοστούν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα παροχής προσωρινής και μόνιμης κατοικίας στον άστεγο πληθυσμό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε κοινωνικές ομάδες που διαβιούν κάτω από εξαιρετικά υποβαθμισμένες συνθήκες, όπως είναι οι ειδικές κατηγορίες γυναικών μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιών και μεταναστών/στριων.

5. Η αναδιάρθρωση και ενίσχυση της διοίκησης των φορολογικών συστημάτων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να ελέγχεται η εφαρμοζόμενη πολιτική και τα αποτελέσματα της ως προς την ανακατανομή του πλούτου με ξεκάθαρους μετρήσιμους αποδέκτες.

6. Να προταθεί και να συμφωνηθεί μια νέα γραμμή φτώχειας που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και επαληθεύεται επιστημονικά, ώστε να αποτυπώνεται η έκταση και η δριμύτητα της πολλαπλής στέρησης.

7. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να εισαχθεί μια νέα διεθνής νομοθεσία που θα ελέγχει και θα απαγορεύει τις αντικοινωνικές δραστηριότητες και την αποκόμιση υψηλών κερδών από τις χώρες που βρίσκονται σε οικονομική κρίση. Ένας νέος φόρος χρηματιστικών συναλλαγών θα πρέπει να επιβληθεί σε όλες τις συναλλαγές των τραπεζών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων πώλησης συναλλάγματος με σκοπό τις επενδύσεις σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε φτώχεια.

Πηγή: Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s