Διαφωνεί το τμ. Κοινωνικής Εργασίας με την πρόταση της Πρυτανείας για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Δηλώνουμε ρητά ότι δεν αποδεχόμαστε τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και διεκδικούμε την αυτονομία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διότι πληροί ΟΛΑ τα κριτήρια που τέθηκαν από το υπουργείο. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην τελική πρόταση που απέστειλε η Πρυτανεία του Ιδρύματος στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα προτεινόμενα Τμήματα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία προβλέπεται η συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, αλλά και με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η συνεκπαίδευση φοιτητών οι οποίοι, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, θα ασκούν το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, του επόπτη υγείας, του επισκέπτη υγείας και του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας!!!

Η προσθήκη και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής την τελευταία στιγμή στην πρόταση αυτή καθιστά πλέον οφθαλμοφανές ότι η προτεινόμενη συγχώνευση Τμημάτων τα οποία δεν έχουν καμία συνάφεια  μεταξύ τους πραγματοποιήθηκε χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ επιστημονικό κριτήριο, αλλά ούτε και τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε τρία κριτήρια (ακαδημαϊκότητας, αυτοδυναμίας και οικονομίας κλίμακας) που θέτουν το πλαίσιο και τις βασικές προϋποθέσεις για την αυτονομία των Τμημάτων στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκτιμούμε ότι η ύπαρξη του πλαισίου αυτού εγγυάται ότι το Υπουργείο θα εξετάσει κατά πόσον η πρόταση  της Πρυτανείας πληροί αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια και θα διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρησή τους.

Όπως φαίνεται στη συνέχεια, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πληροί και τα τρία αυτά κριτήρια και συνεπώςμπορεί και πρέπει να είναιΑΥΤΟΝΟΜΟ στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Παιδείας:

1.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο.

Η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ένα σαφώς διακριτό, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου λειτουργούν εκατοντάδες Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακού επιπέδου. Ενδεικτικά, από τις χώρες της Ευρώπης, μόνο στη Μ. Βρετανία λειτουργούν 82 αυτόνομα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας. Επίσης, εκδίδεται πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών με υψηλό δείκτη απήχησης με αντικείμενο την Κοινωνική Εργασία, καθώς και ένα ελληνικό επιστημονικό περιοδικό.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα από το 1987 και πρόσφατα ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της διεθνούς αναγνώρισης του επιστημονικού του πεδίου.

2.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να είναι αυτοδύναμο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο για τα ΑΕΙ, ένα Τμήμα είναι αυτοδύναμο εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν εγγραφεί σε αυτό φοιτητές.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας υπηρετούν αυτή τη στιγμή οκτώ  καθηγητές, ένας εκ των οποίων στη βαθμίδα του καθηγητή και δύο στη βαθμίδα του αναπληρωτή. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής και εκκρεμεί η υπογραφή του ΦΕΚ διορισμού από το Υπουργείο για μία ακόμη καθηγήτρια, στη βαθμίδα του επίκουρου. Τέλος, υπηρετεί στο Τμήμα μας και ένα μέλος ΕΔΙΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αριθμούσε 767 εγγεγραμμένους φοιτητές.
Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της αυτοδυναμίας.

3.    Ένα αυτόνομο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς οι απόφοιτοί του στελεχώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Σε αυτή την περίοδο οικονομικής, ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα, αναρωτιόμαστε πραγματικά αν πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε περί του αυταπόδεικτου της αναγκαιότητας ύπαρξης κοινωνικών λειτουργών με άρτια επιστημονική κατάρτιση για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Η ανταπόκριση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στις ανάγκες της κοινωνίας αποτυπώνεται επιπλέον περίτρανα στην αγωνία δεκάδων ελληνικών και διεθνών κοινωνικών φορέων που έχουν αποστείλει ανακοινώσεις και ψηφίσματα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο και στην Πρυτανεία σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών του.

Τέλος, από πλευράς οικονομίας κλίμακας, υπάρχουν μόνο τέσσερα τμήματα που παρέχουν πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα, εκ των οποίων το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Αθήνα.

Επομένως, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί ΑΠΟΛΥΤΩΣ το κριτήριο της ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας κατατάσσεται 5ο ανάμεσα στο σύνολο των 32 Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη βάση εισαγωγής των υποψηφίων, η οποία φέτος διαμορφώθηκε στα 15.307 μόρια. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί αυτόνομο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις, όπου οι αιτήσεις για την παρακολούθησή του υπερβαίνουν στο πενταπλάσιο τις διαθέσιμες θέσεις.

Εν κατακλείδι, δηλώνουμε ρητά ότι δεν αποδεχόμαστε τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και διεκδικούμε την αυτονομία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διότι πληροί ΟΛΑ τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργείο.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τον σχεδιασμό της δομής του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και να μην επιτρέψει ένα τέτοιο όραμα να στηθεί πάνω σε προτάσεις που δεν βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια.

Γράφτηκε σε δημοσιεύματα ότι βλέπουμε το Δέντρο και όχι το Δάσος. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ένα δάσος είναι δάσος ακριβώς επειδή έχει δέντρα! Όταν καταστρέφουμε, κουτσουρεύουμε και κόβουμε με άναρχο τρόπο τα δέντρα, παύουμε πια να έχουμε ένα υγιές δάσος, όπως κι αν το ονομάσουμε. Καλούμε το Υπουργείο να προστατέψει το νέο εκκολαπτόμενο δάσος του και να μην εγκρίνει προτάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και τη σύγχρονη και κατάλληλη επιστημονική στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας

Πηγή: esos.gr

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s