Υποστηρικτικό υλικό για πρoγράμματα Αγωγής Υγείας

Αγωγή Υγείας: Βασικές Αρχές – Σχεδιασμός Προγράμματος. Ένα εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συνέχεια

Η εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Κάθε προσπάθεια να βγάλουμε το ξύλο και κάθε μορφής βία από τη ζωή μας, είναι πολύτιμη, είναι ανάσα και άνοιγμα ζωής. Μας καλεί να υπάρξουμε ως συναισθηματικά παρόντες εκπαιδευτικοί, γονείς, άνθρωποι. Να μάθουμε να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με μη βίαιους τρόπους σε όλους τους χώρους όπου συνυπάρχουμε. Συνέχεια

Στηρίζοντας τον Ξένο

Πολύ χρήσιμοι οι οδηγοί για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν συνανθρώπους μας με διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμικές καταγραφές, μας παρέχει το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ. Συνέχεια