Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα: Η φιλοσοφία και οι εφαρμογές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στην αντιμετώπιση της εξάρτησης

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων είναι πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2012 με τη συνεργασία και του ΟΚΑΝΑ και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Χανίων. Συνέχεια

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Με τη συμμετοχή 160 συνέδρων από 55 Φορείς Πρόληψης της Ελλάδας και της Κύπρου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης «Πρόληψη …η ζωή μας αύριο», Συνέχεια

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο πεδίο των Εξαρτήσεων 2015-6

Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι η εκπαίδευση στη φιλοσοφία και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στο πεδίο της εξάρτησης και γενικότερα στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, λειτουργών υγείας, κοινωνικών επιστημόνων, φοιτητών ανάλογων τμημάτων και ανθρώπων που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν πρόβλημα εξάρτησης. Συνέχεια

Σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε μια προσπάθεια προώθησης της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα υλοποιεί το Πρόγραμμα «Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compasito», στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες». Το Πρόγραμμα Επιχορήγησης των EEA Grants υλοποιεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Συνέχεια