Σχετικά με τη θέση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας εκφράζει την τεράστια έκπληξη και τη βαθύτατη δυσαρέσκειά του για την τελευταία εξαγγελία της Πρυτανείας του Ιδρύματος σχετικά με τη θέση του Τμήματός μας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. 

Στις 8.09.2017, στην ενημέρωση της Πρυτανείας προς το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος για το τελικό πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον σχεδιασμό της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, ανακοινώθηκε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται με τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Κατόπιν τούτου, αισθανόμαστε ότι οι αρμόδιοι μας εμπαίζουν και ότι ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την επιστημονική κατάρτιση ενός κλάδου ο οποίος ασχολείται με τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν μεσούσης της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, όπου οι άρτια εκπαιδευμένοι και υψηλών προσόντων κοινωνικοί λειτουργοί είναι περισσότερο απαραίτητοι στην ελληνική κοινωνία από ποτέ. Ο εμπαιγμός αυτός καθίσταται πασιφανής στο σύντομο ιστορικό αυτής της απόφασης.

  1. Εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών και χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση, διαρρέει η πληροφορία ότι η πρόταση του ΤΕΙ Αθήνας προς το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με δύο παντελώς άσχετου γνωστικού αντικειμένου και μηδενικής επιστημονικής συσχέτισης Τμήματα, το Τμήμα Εργοθεραπείας και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, υπό τη σκέπη ενός Τμήματος με τον παγκόσμιας πρωτοτυπίας τίτλο «Τμήμα Επιστημών Αγωγής και Πρόνοιας».
  2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, πολλοί κοινωνικοί και άλλοι φορείς, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Oμοσπονδία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντιδρούν με τη δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων και με παρεμβάσεις στο Υπουργείο Παιδείας.
  3. Στις 23/08, ο τότε Πρύτανης, κ. Μπρατάκος, καλεί σε συνεδρίαση τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Αθήνας και ανακοινώνει επισήμως ενώπιον των Προέδρων όλων των Τμημάτων ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παραμένει αυτόνομο και  μετακινείται από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), η οποία πλέον θα ονομάζεται Σχολή Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών.
  4. Στις 25/08, οι Πρόεδροι των Τμημάτων λαμβάνουν έγγραφο από τον κ. Μπρατάκο, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται επιτροπή μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα, προκειμένου «να συντάξουν και να παρουσιάσουν τεκμηριωμένες προτάσεις προγραμμάτων σπουδών στα νέα προτεινόμενα τμήματα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου» με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου 2017. Η οδηγία που λαμβάνει το Τμήμα μας είναι να ετοιμάσει νέο πρόγραμμα σπουδών ως ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΤΜΗΜΑ. Παρά τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, εργαστήκαμε πυρετωδώς και το νέο μας πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο.
  5. Η Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας λαμβάνουν πρόσκληση από την Πρύτανη, κα Βενετίκου, να παραβρεθούν σε συνάντηση στο Γραφείο της στις 6/09. Στη συνάντηση αυτή γίνεται πρόταση προς το Τμήμα μας να συγχωνευτεί με την κατεύθυνση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας». Ως απάντηση, εκδηλώνουμε σθεναρή άρνηση να δεχτούμε τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με οποιοδήποτε άλλο Τμήμα το οποίο δεν έχει συνάφεια με το γνωστικό πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας και, ειδικότερα, με Τμήματα Διοίκησης, γεγονός το οποίο θα παρέπεμπε σε μία αντιεπιστημονική, γραφειοκρατική και διοικητικού τύπου διαχείριση των ανθρώπινων και
    κοινωνικών προβλημάτων στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνουμε τελικά τη διαβεβαίωση ότι το Τμήμα μας θα παραμείνει αυτόνομο, αλλά αυτή τη φορά στη ΣΕΥΠ και όχι στη ΣΔΟ.
  6. Τελικά, δύο μέρες αργότερα, στις 8/09, ανατρέποντας κάθε προηγούμενη ανακοίνωση, δέσμευση και υπόσχεση και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας, ανακοινώνεται η συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ως μία από της τρεις κατευθύνσεις αυτού του νέου συγχωνευμένου Τμήματος.

Κατόπιν τούτων, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη μεθόδευση για τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με όποιο Τμήμα βολεύει κάθε φορά την προτεινόμενη δομή του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, με μοναδικό κριτήριο έναν αυθαίρετο και περιοριστικό αριθμό Τμημάτων ανά Σχολή. Είναι εντυπωσιακή η παντελής έλλειψη οποιουδήποτε επιστημονικού κριτηρίου για τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με άλλα Τμήματα ή Κατευθύνσεις. Μέχρι στιγμής, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και μόλις σε διάστημα δύο μηνών, οι ιθύνοντες έχουν αξιολογήσει ότι μπορούμε να συγχωνευτούμε με την Εργοθεραπεία, την Προσχολική Αγωγή, τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και τη Δημόσια Υγεία και Κοινοτική Υγεία.

Ειδικότερα, σχετικά με την τελευταία απόφαση της συγχώνευσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, αυτοί που την έλαβαν όφειλαν να γνωρίζουν ότι τα Προγράμματα Σπουδών των δύο αυτών Τμημάτων έχουν ελάχιστα κοινά μαθήματα, ιδιαίτερα στα πρώτα εξάμηνα σπουδών στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κοινά μαθήματα σε περίπτωση
συγχώνευσης. Χαρακτηριστικά, στα πρώτα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία, Αρχές Υγιεινής, Απολύμανση Περιβάλλοντος, Χημεία Περιβάλλοντος, Παρασιτολογία-Μυκητολογία, Υγιεινή Επιχειρήσεων, Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Γυναικολογία-Μαιευτική, κ.ά. Είναι προφανές ότι τα μαθήματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την Κοινωνική Εργασία και την άσκηση του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών στην επίλυση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψή μας σχετικά με την απουσία χρήσης επιστημονικών κριτηρίων κατά τη διαμόρφωση της πρότασης συγχώνευσης του Τμήματός μας με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, γεγονός που υποσκάπτει όχι μόνο το μέλλον του Τμήματός μας αλλά και τη στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη που προάγει την κοινωνική αλλαγή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και οι σπουδές στην Κοινωνική Εργασία πραγματοποιούνται αυτοδύναμα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλες τις ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη χώρες του κόσμου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός αυτοδύναμου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (EASSW) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικής Εργασίας (IFSW). Πρόκειται για Τμήμα μεγάλης ζήτησης που προσελκύει υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου φοιτητές με υψηλή μοριοδότηση στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα μας κατατάσσεται 5ο ανάμεσα στο σύνολο των 32 Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη βάση εισαγωγής των υποψηφίων, η οποία φέτος διαμορφώθηκε στα 15.307 μόρια.

Εν κατακλείδι, δηλώνουμε ρητά ότι δεν αποδεχόμαστε τη συγχώνευση αυτή διότι το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός μας, το πρόγραμμα σπουδών μας, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας και το γενικότερο προφίλ μας ουδεμία σχέση έχουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Επισημαίνεται ότι μια παρόμοιου είδους προοπτική, που σχεδιάστηκε το 2014 στο
πλαίσιο του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ 1 για τη συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής  Εργασίας με το Τμήμα Επισκεπτών Υγείας, κρίθηκε ως ακατάλληλη και αντιεπιστημονική και αναιρέθηκε άμεσα από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας μετά από παρέμβαση του ΤΕΙ Αθήνας.

Θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την ανατροπή αυτής της απόφασης. Καλούμε τους φοιτητές, τους κοινωνικούς φορείς, τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς και όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπορευτούν μαζί μας για να προασπίσουμε το μέλλον του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ως αυτόνομο Τμήμα και, κατ’ επέκταση, τη σύγχρονη και κατάλληλη επιστημονική στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας

Advertisement

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s